Proč se nyní opět zvyšuje cena elektřiny

Nejen z médií, ale patrně i od známých nyní slyšíte, že většina zákazníků obdržela dopisy od svých dodavatelů energií o navyšování cen elektřiny. Energetický trh za posledních několik měsíců zažívá šoky jako nikdy ve své historii. A tou poslední ranou je válka na Ukrajině, která bohužel kromě nesmírného lidského utrpení zapříčinila další strašlivý otřes na trhu s energiemi. Hlavní důvody nutného navýšení cen pro vás níže shrnujeme a věříme, že je všichni pochopíte, i když to není příjemné nikomu z nás.

Obrovské cenové výkyvy – kvůli napadení Ukrajiny Ruskem a regulérní válce – začaly hnát vzhůru nejen ceny na spotu (burza, kde se aktuálně nakupuje), ale i ceny elektřiny a plynu na druhou polovinu roku 2022 a rok 2023. A protože je technicky nemožné koupit přesné množství elektřiny a plynu pro své zákazníky, je každý dodavatel nucen menší část dokupovat na spotovém trhu a tyto dokupy, i když nejsou velké, kvůli extrémní ceně znamenají zvýšení průměrné nákupní ceny. Aktuální cena je 280 eur za MWh, tedy přibližně 7000 Kč jen za silovou elektřinu.

Další problém pro všechny dodavatele energií je financování obchodů na energetických trzích. Nároky na bankovní záruky a finanční hotovost, které jsou potřebné k nákupu elektřiny a plynu, v posledním půlroce několikanásobně narostly.

To zdravé firmy krátkodobě ustojí, ale nyní to již trvá příliš dlouho a i ty největší evropské energetiky mají problémy zvýšené požadavky financovat, takže část z nich již musela požádat o státní pomoc nebo záruky. Fakticky se dnes objevují požadavky na 100% předplatné, tedy dodavatel elektřiny/plynu koncovým zákazníkům musí zaplatit třeba i rok dopředu za své zákazníky.

Poslední a zásadní problém je se samotným fyzickým zajištěním dodávek – doba je natolik nejistá, že ani velcí obchodníci s energiemi si nejsou jisti, zda jim jejich protistrany fyzicky dodají nakoupenou elektřinu anebo plyn, a proto se obecně na trhu obchoduje mnohem méně a kvůli menším objemům je problém komoditu vůbec koupit.

Shrnuto, všichni dodavatelé elektřiny a plynu potřebují na zajištění dodávek několikanásobně více peněz a nesou velké riziko, že jim nějaké zasmluvněné dodávky nebudou dodány. Navíc malé dokupy na spotovém trhu jim zvedají celkovou cenu a jedinou možností pro dodavatele je zvednout cenu zákazníkům. A tak, pokud se ceny dříve měnily 1–2krát ročně, dnes jsou dodavatelé nuceni ceny měnit každých pár měsíců v průběhu.

Nám v Gazele celá situace radost nedělá, ale snažíme se co možná nejvíce vám všem zajišťovat stále rozumné a přiměřené ceny i v této době. Pochopitelně nikomu z vás nebudeme bránit v ukončení naší smlouvy, to už o nás koneckonců víte. Doporučujeme ale pečlivé zvážení případné výpovědi, zejména prověření, zda a za jakou cenu si zvládnete zajistit dodávky jinde.

Držme si palce, že se situace na energetických trzích uklidní a ceny se stabilizují.

Vaše Gazela

Zpět na úvod