Cookie

Informace o cookies

Naše společnost Gazela Energy, a.s., Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO:
24135712, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B
17322, provozuje webové stránky https://www.gazelaenergy.cz/, které na Vaše koncová
zařízení při Vaší návštěvě v souladu s obecně závaznými právními předpisy ukládají soubory
obecně zvané „cookies“.

Co to jsou cookies?

Cookies jsou malé textové datové soubory, které si Váš prohlížeč trvale ukládá a které slouží
k tomu, aby pro Vás prezentace našich webových stránek byla uživatelsky příjemnější,
efektivnější a bezpečnější.

Jaké cookies používají naše webové stránky a proč?

Naše webové stránky používají tzv. technické cookies, které jsou nezbytně nutné pro
zajišťování provozu a základních funkcí těchto stránek. Kdybyste je ve Vašem prohlížeči
neměli, naše webové stránky by nefungovaly správně. Veškeré tyto cookies představují
výlučně cookies naší společnosti (a nikoliv cookies třetích stran) a tyto cookies navíc nikdy
neshromažďují Vaše osobní údaje.

Pokud to povolíte, budou naše webové stránky dále používat i jiné než pouze technické
cookies, a to konkrétně tzv. analytické cookies a tzv. marketingové cookies.

Analytické cookies nám napomáhají nadále zlepšovat a optimalizovat obsah našich
webových stránek, neboť jejich prostřednictvím se shromažďují data o návštěvách a
interakcích, která lze následně statisticky vyhodnocovat. Data o návštěvách a interakcích se
však vždy zpracovávají anonymně, nejsou tedy spjata s určitou osobou.

Marketingové cookies umožňují naší společnosti kontrolovat její reklamní nabídku. Pomocí
těchto cookies je totiž možné, aniž by přitom docházelo k ukládání Vašich osobních údajů,
zobrazovat návštěvníkům našich webových stránek přizpůsobenou reklamu na naše zboží či
služby, a to na webových stránkách sdružených v reklamních sítích poskytovatelů užívaných
marketingových cookies.

V následujícím přehledu naleznete, jaké konkrétní cookies jsou a/nebo mohou být na našich
webových stránkách používány.

Potřebujeme Váš souhlas k ukládání cookies?

K ukládání technických cookies (více viz kapitola Jaké cookies používají naše webové
stránky a proč?) není třeba získávat souhlas návštěvníka webových stránek. K ukládání
všech ostatních cookies je však nezbytné, aby návštěvník webových stránek toto ukládání
povolil.

Jak lze změnit nastavení ukládání cookies?

Všechny běžné prohlížeče nabízí možnost vymazat stávající cookies či zabránit jejich
ukládání, nebo naopak jejich ukládání povolit. Tyto operace se zpravidla provádí v nastavení
Vašeho prohlížeče, přičemž konkrétní postup závisí především na Vašem prohlížeči a jeho
verzi. Pokud nevíte, jak některou z těchto operací provést, podívejte se do nápovědy Vašeho
prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče můžete rovněž nalézt na níže
uvedených adresách:

  • www.microsoft.com pro prohlížeče Internet Explorer a Microsoft Edge;
  • support.google.com pro prohlížeč Google Chrome;
  • support.mozilla.org pro prohlížeč Mozilla Firefox;
  • help.opera.com pro prohlížeč Opera;
  • support.apple.com pro prohlížeč Safari.

Upozorňujeme Vás nicméně na to, že pokud deaktivujete instalaci veškerých, tedy i
technických cookies (více viz kapitola Jaké cookies používají naše webové stránky a proč?),
nelze vyloučit, že nebudete moci využívat všechny funkce našich webových stránek nebo že
se Vám naše webové stránky nebudou správně zobrazovat.